06/03/2017

Тема за размисъл

БЪЛГАРСКО Международно Движение   Основи и Принципи за Върховен Закон на НОВОБЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА РЕЗЮМЕ ВЪВЕДЕНИЕ             Ако имате усещането, че нещата в България не вървят и […]