Основи на НОВОБЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

  1. Президент
  2. Законодателна Власт
  3. Изпълнителна Власт

3.1 Ликвидиране на МВР и установяване на новата правоохранителна система

  1. Местна Власт
  2. Съдебна Власт (Правосъдна Система)

5.1 Ликвидиране на Министерство на Правосъдието, и установяване на нова отделна, избираема, изцяло независима Правосъдна Система.

  1. Отвод – Универсална процедура за отвод на пряко избрани длъжности
  2. Референдум – Правила и принципи за преките допитвания до нацията
  3. Алгоритъм за провеждане на избори.