Избори по време на пост
28/02/2017

Българско международно движение

Защото ни писна!

Защото осъзнаваме, че сме БЪЛГАРИ и освен това съзнаваме, че човешката ни същност е като при всички други хора, но нас ни обединяват БЪЛГАРСКИЯТ език и културно наследство.

Защото осъзнаваме, че сме загиваща нация и искаме да спрем този процес, и да го преобърнем към възраждане.

Защото осъзнаваме, че сме народ с отнет суверенитет и право на държавно самоопределение. Народ, на който е отнета способността да се изхранва, защитава, развива и създава.

Защото сме водени от чувствата си на болка, справедливост и вярата във възтържествуването на човешкото достойнство и добродетели над мракобесието и пороците.

Защото считаме, че механизма на държавно управление е похитен от най-покварените, най-користно мотивираните и заблудени елементи от обществото ни. Напълно естествено към тях се привличат себеподобни, а и самата система ги култивира и внедрява подбрано с цел да гарантира своето съществуване. Този процес протича под контрола и със съдействието на чужди, небългарски сили, преследващи свои интереси в глобален мащаб.

Защото за тези сили, БЪЛГАРСКОТО, нашият език и културно наследство не се явяват духовна ценност, а се явяват неуместен, разходен и заличим елемент в простора на техния светоглед. Този процес е за сметка на БЪЛГАРСКИЯ народ, който безуспешно се опитва да оцелява физически в изкуствено създадена среда на нищета, беззаконие, несправедливост и целенасочена информационна агресия. В атмосфера на гнет, омраза и култов цинизъм. В среда на стрес, страх, влудяващо-осъзната безизходица и липса на вяра в утрешния ден.

Защото за три десетилетия половината от БЪЛГАРИТЕ в активна възраст бяха принудени да търсят физическо оцеляване извън БЪЛГАРИЯ, отвъд земята завещана от предците ни.

Защото при наличието на великолепен климат и богати природни ресурси, при отсъствието на войни, природни бедствия и пандемии, днес БЪЛГАРСКИЯТ народ е най-бързо изчезващият на планетата.

Защото искаме, когато нас вече няма да ни има на този свят, да я има БЪЛГАРИЯ, в която да живеят и се плодят нашите наследници, които да общуват със своите деца, родители и приятели на свещения, изконния ни роден БЪЛГАРСКИ език. Език, на който те да четат истинската история на предците си. Език, на който да развиват своите идеи и строят вижданията си за мирозданието.

Защото, ако не успеем да се намерим, свържем и обединим в действие, обричаме БЪЛГАРСКОТО, нашето слово и културното ни наследство на забвение. Генът ни на човеци ще продължи, земята ни ще я пребъде. Но няма да има БЪЛГАРИ и няма да я има БЪЛГАРИЯ, а човешката история ще погребе още един език. Език на който никой, никога повече във вселената няма да изрече „ЗДРАВЕЙ”, „БЛАГОДАРЯ” и „ОБИЧАМ ТЕ”.

Защото има такова вселенско явление, такъв феномен, такива негови носители, потомци и създатели, които сме, се и ще се наричаме БЪЛГАРИ.

Защото вярваме, че СИЛАТА сътворила всичко, не ни е направила част от него, за да изчезнем заедно със словото си. А даже, ако и така ще да бъде, то няма да бъде тихо и целият свят ще го чуе. Ще го чуе гръмко на БЪЛГАРСКИ, и ще бъде преведено, написано, озвучено и чуто на всички човешки езици.

Защото БЪЛГАРСКОТО слово и послание няма безмълвно да потънат в мрака на забвението!

Leave a Reply