Избори по време на пост
28/02/2017
Елвира в Страната на Чудесата
25/04/2017

Тема за размисъл

БЪЛГАРСКО

Международно Движение

 

Основи и Принципи за Върховен Закон на

НОВОБЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

            Ако имате усещането, че нещата в България не вървят и каквото и да предприемете, пречките са повече отколкото сте планирали при предварителното проучване, което сте направили за всяка инициатива. Ако споделяте мнението, че България, вместо да става по-добре устроена държава, продължава да се обезличава като такава, защото органите и институциите призвани да работят и да защитават общественият интерес не функционират според представите ви. Ако имате дори усещането, че нещо в нашата държава не е както трябва, то вие сте един от нас.

          Ако имате обаче очакването, че тук ще намерите идеологически оцветени послания, както в левия, така и десния спектър на политическото деление, вероятно ще останете разочаровани. Идеята за принципите на управление, които се взимат предвид са подбрани по различни критерии, като целта и визията за това, което искаме да бъде нашата българска държава се базират на следните принципи:

          Гарантиране на равенство в правата и гражданските свободи и равнопоставеност между българските граждани;

  1. Гарантиране на справедливост в отношенията между гражданите, гражданите и държавата, като обществен механизъм за регулация и защита,
  2. Гарантиране от страна на държавата, като механизъм на справедливо преразпределение на обществените блага и тяхното ползване, при спазване на принципа за равнопоставеност.

          Целта е възвръщане на ролята на държавата в съответствие с нейното предназначение, а именно – на регулатор и гарант за сигурността и спокойствието на обществото при спазването на принципите на равенство, равнопоставеност и справедливост.

          За това, целта на моделът, който се предлага е да осигури както възможност и гаранции за развитие на свободната стопанска инициатива, така и възможност и гаранции за развитие на творческия и трудов потенциал на всички граждани и членове на нашето общество, без значение от етнос, пол, религия, занятие, здравословно и имотно състояние, при условие, че приемат да спазват традиционните за българския народ ценности и искат да са част от нацията на Република България, която да бъде суверенна държава на българския народ.

         За тези, които не знаят ще кажем, че българин още от древността е принадлежност, а не етнос.

Българин е културно-правна категория, а известен период от време е била и културно-духовна такава. Но това не е толкова важно. Важното е, че отдавна населението на България сме българи, а само отделни части, манипулирани и подтиквани от външни за страната ни фактори се определят като някакви други и претендират за привилегии на малцинства. Това беше и в момента е основният критерий на разделение, който се прокарва в обществото ни вече повече от четвърт век.

            Вторият шиш забит в тялото на нашето общество и експлоатиран до безобразие е религиозното разделение, което само до преди по-малко от 25 години на никой от нас нямаше да му мине през ум, че може да бъде такъв проблем, тъй като сред българите религията никога не е била особено определящ критерий, а традиционното ни православие никога не се е израждало в религиозен фанатизъм и с изключение на някои политически решения, не е преследвало хората на религиозна основа. Именно за това пък българското православие е било преследвано жестоко и систематично при всеки удобен случай. Но и това, не е толкова съществено.

             Горните две разделителни линии бяха и си остават важна основа за развитие и набиване на третия шиш в тялото на нашето общество – социалното разделение. Разделението на имащи и нямащи, за съжаление се прокарва още преди 1989г., като тогава е по отношение на възможности, което в последствие се материализира в разслоение на обществото по отношение на финансово и имотно състояние. Никой не би имал нищо против, ако това беше резултат от развитие на икономиката, активите и инфраструктурата на страната ни, а не предимно резултат от нейното съсипване и разпродажба. Никой от нас не би имал нищо против, ако някой в следствие на усилията, знанията и труда си е създал нещо, което е принос за обществото (дали ще е изобретение, произведение, производство или услуга е без значение) и от това печели и е станал богат. Но не може с възторг да се посреща забогателия, чрез разпродажба, разруха или кражба на построеното от нашите родители и предци, както и обогатилите се от осъществяването на тези деяния. Но и това не е най-същественото.

        Най същественото е скъпи приятели, че в следствие на прокарването и нагнетяването на тези разделителни линии в нашето българско общество се постигна откъсване на обществото от държавата. Държавата, като институция и инструмент на обществото ни, беше измъкната от ръцете ни и чужди ръце я използват за да ни налагат с този инструмент. Затова в момента се разкъсваме от любов към страната си и омраза към държавата си.

 

ПЪТЯТ

         Това, което предлагаме е – независимо кой с какви политически, религиозни или икономически пристрастия или убеждения е, стига да се чувства български гражданин, да подаде ръка за обединение на всички останали български граждани и заедно да си върнем държавата на нашето си общество, за да осигурим защита на прекрасната ни страна и сигурност на народа ни.

         Това е националната кауза, която ви предлагаме – да си върнем собствената си държава. За целта не е нужно да се правят революции, а да еволюираме всички до съзнанието, че ние сме народа на тази страна, ние сме тези, които могат да решават какво да е устройството на държавата ни и как чрез нея да си осигурим защита на общите на всички ни интереси:

  1. Да имаме суверенна страна, където да можем да живеем, да работим и да се завръщаме. Където да сме сигурни и ние и децата ни и тези след нас.
  2. Да имаме достоен живот и материална обезпеченост зависеща единствено от собствените ни усилия, труд и талант.
  3. Да имаме възможност да се образоваме, да получаваме здравно и социално обслужване, както ние така и децата ни без това да е поставено в зависимост от материалното ни благосъстояние.
  4. Държавата ни като институция да започне да осигурява чрез нейните органи ред, законност и справедливост, без значение от никакви условности и в защита на общественият интерес, за да няма бедни и онеправдани, а богатите да не треперят за имуществото си. За да може да спре разрухата и да се възстанови развитието на обществото ни и в материален и в културно – духовен аспект.
  5. Държавата ни да осигури защита и опазване на културното и духовното ни наследство, националната ни идентичност, както и територията на страната ни, за да може нашето общество спокойно и безпрепятствено да се развива и усъвършенства.

 

МЕХАНИЗМЪТ

         След продължителни разисквания инициаторите на настоящата платформа създадохме Задругата на „Експертните съвети“, като на доброволен принцип всеки от нас започна да дава своя принос за изясняване и анализиране на текущото състояние на страната ни по сектори и отрасли, в зависимост от това, кой какви познания и практически опит има. Вече започнахме да генерираме и решения на проблеми в различни сфери и отрасли, като колкото повече напредва работата, толкова по-ясно се очертават наистина нужните промени или подобрения, като някъде се оказва, че е достатъчно и простото премахване ненужни ограничения или оптимизиране на съществуващото положение за да се постигне реално решаване на проблемите в полза на обществото.

        Скоро ще се достигне до натрупване на пълният обем от нужна информация, за да се прецени дали е нужно за осъществяване на визията ни за новата българска държава да се оптимизира или променя действащата Конституция на републиката или ще се наложи приемане на нова конституция. Изводите ни към настоящият момент са, че голяма част от обществените ни проблеми са в следствие на неспазване и нарушаване на разпоредбите на сега действащата Конституция на Република България. Това обосновава предприемането на действия за популяризиране на проблемите породени от това обстоятелство, както и за активизиране на обществото за принуждаване на управляващата ни върхушка да се съобрази с разпоредбите на основния закон на страната ни, което е първата стъпка.

             Следващата стъпка е въздействие от страна на обществото, за реални реформи на държавното управление, в съответствие с конституционните норми и общественият интерес. И колкото повече хора започнем да споделяме и се обединим зад тази идея, като следваме изложеният механизъм, толкова по-скоро ще си върнем държавата.

Законови механизми има достатъчно, но те не се използват и не се популяризират умишлено от организациите и институциите призвани да го правят, за да не може обществото да осъзнае силата си.

            И най-важното приятели е, че трябва да си върнем първо вярата, че можем да осъществим промените и от нас зависят да станат нещата, които ние всички искаме, а не да очакваме да ни се случват, защото хубавите неща рядко се случват, но винаги стават, когато се обединим и ги направим заедно.

Leave a Reply