Това са затворени, доброволни, групи от съмишленици, чиято проста цел е да обедини нас самите в отделни групи по професионален опит, знания и интереси. Броят им е фиксиран и не е отворен за обсъждане.

Комуникацията между нас се осъществява основно чрез средствата на взаимно удобната ни достъпност, по лично усмотрение. Всеки член или участник може да участва в повече от едино Министерство в Сянка, след като бъде проверен.

Целта на този тип доброволна, отворена схема на комуникация е да събере и дестилира професионалния български елит по сфери и региони, за да могат да бъдат формирани и организирани професионалните ни гилдии по начин, който да им се даде възможност за публичен отзвук, а и за да можем всички ние, интересуващи се от обществена дейност, „да се намерим” и да сме достъпни за взаимни консултации и помощ в един жив и развиващ се български, граждански проект. Той в крайна сметка ще оглави НОВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

Защото медиите в България са под контрола на овластената партийна върхушка както в София, така и в регионите. Реалната ситуация в България и света не намира отражение в тях и единствения начин да я разберем е да се информираме един друг. Само на базата на непрекъсната комуникация ще можем да развиваме структурите си по сфери и региони, за да сме в състояние да излъчим едно истински организирано, експертно тяло, което да е в състояние да подготвя и организира кадри способни да изпълняват държавно-административни функции и да поемат избираеми държавни длъжности в една НОВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

Всички осъзнаваме, че България е пред катастрофа, а и външнополитическата и финансова конюнктура е бременна с мащабни проблеми, които няма да ни подминат. Днешната държава, към сегашния момент е дълбоко корумпиран и неефективен управленчески механизъм, похитен от малка политическа клика хора. Тази държава в момента е правно-нормативен механизъм за гарантиране на власт на олигархат, контролиращ изборната система чрез партийни листи.

Днешната държава е в ръцете на хора, които за последните 30 години фактически унищожиха икономиката на страната и няма индикации, че искат промяна.

При приетото от нас решение да не се искат и предлагат пари в работата ни, единственото с което разполагаме са нашите знания, опит и доброволни усилия.

Българското Международно Движение е просто стратегията на тяхното обединение и организиране.