ИНИЦИАТИВА „ГРАЖДАНСКИ  КОНТРОЛ СРЕЩУ МАНИПУЛИРАНИЯ, КОРПОРАТИВНИЯ, КУПЕНИЯ ВОТ НА ЕВРО-ИЗБОРИТЕ НА 26.05.2019г.“

По предложение на БМД, се провежда гражданска инициатива, под горното заглавие. В нея ще участват НПО и физически лица, споделящи идеята на инициативата.
Програмата за действие  по Инициативата /работен вариант/, включва:

  1. Разпространение по ИНТЕРНЕТ, СМИ, и чрез мрежата на участващите НПО, на ПАМЕТКА за най-често практикуваните нарушения на изборния кодекс с цел печелене на гласове за партийни листи в избирателната кампания.
  2. Формиране на координационен център за реализиране на Инициативата, с участието на представители на БМД-София
  3. Регистриране на наблюдатели за изборите от името на участваща в Инициативата НПО.
  4. Срещи на координационния център, за уточняване организацията на работата и връзките с наблюдатели от провинцията. Изработване на хронограма на действия по време на изборите.
  5. Уточняване разпределението на наблюдателите по избирателни секции в София и страната.
  6. При възможност, среща на наблюдателите с координационния център в София по организационни въпроси и тактиката.
  7. Участие на наблюдателите в деня на изборите по предварително уточнена схема на участие.
  8. Среща на Координационния център за отчитане резултатите от изборите и работата по Инициативата.

София, 4.5.2019г.
БМД

ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Декларация СОСЗР ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

Който иска да участва като наблюдател следва да попълни този образец от Молба-Декларация за регистрация и да ми го изпрати на  адрес vcheytan@yandex.ru до утре вечер Вторник-вечер 14.05.2019.