Конституционният съд: Полът е само биологичен
27/10/2021
ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (14-21 НОЕМВРИ 2021
23/11/2021

ЗА КОНСТИТУЦИОННАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БИОЛОГИЧНОТО РАБЗИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО “ПОЛ”

 

адв. Владимир Шейтанов

адв. Владимир Шейтанов

На 26.10.2021г. бе публикувано Решението на Конституционния съд на Република България по искането за конституционно тълкуване на няколко члена от Конституцията, както и за съответствието на чл.8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи КЗПЧОС и чл.7 от Хартата за основните права в Европейския съюз ХОПЕС, с възприетото от Конституцията обяснение на понятието „пол“ – РЕШЕНИЕ №15/2021 на Конституционния съд на република България по конст.дело №6/2021г.

След това второ решение на КС/РБ, заедно с Решението по конст.дело 3/2018г., в които се дава тълкуване на понието „пол“, не може да има никакво колебание, че бинарното, биологически определено разбиране на понятието „пол“ е част от българската конституционна идентичност. По силата на закона за конституционния съд, това е правен факт с най-висока йерархичност. Опитите за налагане на други правни конструкти в законодателството и съдебната практика в България или върху България ще бъдат насилие над тази идентичност.

Безспорно, решението от 26.10.2021г. е качестевн съдебен акт, достижение на българската съдебно-конституционна култура в защита на българската Конституция.

С какво?

То отразява безспорно преобладаващато разбиране в българската юриспруденция за биологично определената, бинарна природа на пола. То свидетелства за новото единомислие между Конституционен съд, изпълнителна власт, медицинска и правна наука и доминиращото правно съзнание в българското общество по отношение на пола, личността, семейството и семейните ценности. И единомислието е превърнато с акт на Конституционния съд в силна национална позиция в евентуални бъдещи дискусии по тази тема, не само у нас, но и на международната арена.

За общество като нашето, изправено пред всеобща социална-икономическа и здравна криза, подобни прояви са поучитилен сигнал за единство и консолидация около националните приоритети.

КС оправда общественото доверие за професионална защита на неговите традиции и изконни духовни ценности.

Това решение учи на конституционност. Несъмнено, то ще заеме своето място в аналите на българския конституционализъм.

 

Адв. Владимир Шейтанов

27.10.2021

Comments are closed.