Изборът на българите в чужбина
06/04/2021
Победа за свободата на мисълта и словото: прекратена е преписката пред Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия срещу адвокатите Костов и Шейтанов
14/04/2021

Българите в чужбина

—3.4.2021 Един ден преди Четвърти април—
 
ЕМИГРИРА БЪЛГАРИЯ
 
Емигрира България.
Моята родина.
Емигрират хора и ембриони.
Старците, сами оставени,
емигрират и те
в небесната чужбина.
Емигрират дърветата,
отвлечени робини.
Ако можеха,
щяха да емигрират
и реките отровени.
Похитени са
цели гори.
Дори планини.
Накъде емигрира България?
На празното място остава
човешка и природна пустиня.
А емигрантите тръгват,
заровили сърцата си
в земята на България.
И питам се
на пътя на кервана зловещ
кой ще застане…
 
 
—5.4.2021 Един ден след Четвърти април—
 
Посвещавам на достойните българи по целия свят, които въпреки пречките гласуваха за бъдещето на Родината!!!
 
НЕ, НЕ Е ИИСТИНА
 
Не, не е истина.
Годините носталгията не заглушават.
Живеем, дишаме. Тялото
жестове всекидневни повтаря.
Плодове знойни в ръцете ни греят,
деца обични в деня, който догаря.
Но все по-често нощем,
в просъница
някой към дома ни повежда.
Нали по незатворения кръг вървим
и приближаваме до точката начална…
Просто е. Към тебе се стремим
както стареещото дърво
с годините
все по-ниско
към корените се свежда.
 
Василка Петрова-Хаджипапа
Графика: София Хаджипапа
 

* Василка Петрова-Хаджипапа е българска поетеса, която живее и работи в Кипър. Известна е заедно със съпруга си, с който превеждат на гръцки стихотворенията на Никола Вапцаров.  По-горните стихтворения са публикувани в профила и във фейсбук, откъдето препечатваме с нейно съгласие.

БМД

6.04.2021

Comments are closed.