Русия изпрати важен сигнaл за България в навечерието на Освобождението ни: Готови сме за диалог!
03/02/2018
Честит 3ти март България!
03/03/2018

БМД – С нов модел на земеделие, управлявано от държавата и земеделската наука

В редакцията на Овцевъд и Козевъд , се получи следният материал, който публикуваме без редакторска намеса и цензура.

Земеделието е основният опорен стълб за изграждане на Новобългарската Държава и главният двигател за извеждането на България от икономическата, социална и демографска катастрофа. На земеделието се разчита да осигури препитанието на българския народ, да създаде поминък и експортен потенциал, както и да създаде база за устойчиво развитие на българската икономика. От друга страна възраждането на българското земеделието, базирано на малки и средни семейни ферми, обединени във фермерски кооперативи и браншови съюзи, ще доведе до възраждане и съживяване на българските села. Само по себе си семейното земеделие създава най-добрата социална среда за развитие на цялото общество (проф. Т .Дарджонов). При тези условия голяма част от българите ще изберат да се върнат към един природосъобразен начин на живот и хранене, далеч от хаоса и стреса на големия град България ще възвърне своята слава на страна на столетници[1].

Земеделските ферми ще бъдат под специалната защита и подпомагане от българската държава посредством земеделска наука, селекционен контрол, изкуствено осеменяване, ветеринарно обслужване, специално финансиране, облекчен и опростен данъчен режим, предоставяне на земя за обработване и експортна реализация. Държавата ще има задължението да осигури, гарантира и подпомага Кооперативните сдружения на дребните и средни фермери за осъществяване на дейността им, което ще осигури гаранции за  справедливи цени на произвежданите от фермерите зеленчуци, плодове, лечебни растения, маслодайни култури, гъби, аквакултури, угоени животни, мляко и други земеделски продукти.

Начинаещия фермер би могъл да стартира с някоя по-лесна и бързооборотна селскостопанска дейност, като угояване на бройлери или други животни, отглеждане на домати или други зеленчуци. Например угояването на бройлери трае 6-8 седмици и е лесно за финансиране. Възложителят, например Кооперативното сдружение, доставя еднодневните пилета и фураж по определена схема. При достигане на плановото тегло, птиците се разфасоват и пакетират в близката кооперативна птицекланица. След реализацията им в страната или чужбина, Кооперативното сдружение си прихваща разходите и заплаща труда на животновъдите. Малко по-предпазливи трябва да бъдем с млекодайните животни – говеда, биволи, овце и кози. Начинаещият фермер е добре да започне пробно с няколко животни, за да се увери, че тази дейност е подходяща за него.

Развитието на селските райони, комуникациите, енергийната автономия на микрониво, достъпът до комунални и битови услуги, здравеопазване, образование, култура ще бъдат основни приоритети на българската държава. Всеки, който реши да заживее на село и да започне аграрен бизнес, ще получи многостранна подкрепа от държавата, общините и земеделската наука. Специални грижи ще се полагат за планинските райони и за фермите занимаващи се с еко и био земеделие.

ЗА ПРИСТРАСТЕНИТЕ КЪМ НЕОЛИБЕРТАРИЗЪМ
(ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ)
Преди да погълне някого, съвременният капитализъм го упоява с неолибертарианската наркоза на свободията, за да го схруска по-безболезнено.
Така един участник в проведена дискусия възкликна: „Значи, аз съм фермера, но не аз ще поставям задачи на научните работници /защото съм рискувал СОБСТВЕН ТРУД, КАПИТАЛИ И ВРЕМЕ/, а те ще ми казват на мен… ЗАЩОТО ЩЕ СА НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА И НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ГРЕШКИ?!?!?!
Простете, това не го ли живяхме вече? ….”
ДРАГИ МИ ПРИЯТЕЛЮ,
Никакви научни работници няма „ДА ТИ КАЗВАТ НА ТЕБ”, освен ако не отидеш специално да ги питаш. Съветите на НССЗ[2] са безплатни. Би могъл да поставяш на учените и други задачи, но това вероятно ще трябва да заплатиш, освен ако не се договорите по друг начин. Следва да се отбележи, че се планира нова административна структура на държавните органи, като всички нароени агенции и дирекции ще се редуцират и съберат по възможност на едно място, и за сметка на това, консултативно-информационни офиси и бюра на различните контролни органи ще има освен на областно и на общинско ниво, а новата специализирана „Агенция за Съвети в земеделието“, ще има и мобилни екипи за информационно-разяснителни кампании по места и осигурена комуникация с обществото, включително и чрез кметствата на малките населени места, както и интерактивна връзка.  Държавата ще има задължението да финансира науката срещу разработки от нейна страна за и в полза на българското земеделие, както и ще се създаде система за интерактивна връзка между фермерите и науката.
От друга страна
НИЕ СМЯТАМЕ МАЛКИЯ ФЕРМЕРСКИ БИЗНЕС ЗА ПРЕКАЛЕНО ВАЖЕН,
ЗА ДА ГО ОСТАВИМ, НА СТИХИИТЕ НА ПАЗАРА, БЕЗ ПОМОЩТА НА ДЪРЖАВАТА:

• НУЖДАЕШ СЕ ОТ СЕЛЕКЦИЯ, СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ И ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ?!
Заповядай! Ние ще ти ги осигурим безплатно и дори ще ти дадем субсидии за това.
• НУЖДАЕШ СЕ ОТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ, БИЗНЕС ПЛАН?!
Заповядай! Ние ще ти ги осигурим безплатно!
• НУЖДАЕШ СЕ ОТ ЗЕМЯ ИЛИ КРЕДИТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО?!
Заповядай! Ние ще ти ги осигурим безплатно!
• НУЖДАЕШ СЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ?!
Заповядай! Ние ще ти го осигурим!
• НУЖДАЕШ СЕ ОТ ПАЗАРИ?!
Заповядай! Ние ще ти ги осигурим!

НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ, ЩЕ ИЗРАБОТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАЦИОНАЛНИ ОТРАСЛОВИ И ПОДОТРАСЛОВИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ, а индивидуални – само по индивидуално задание!

И да не забравя – НИЕ ЩЕ ПОВИШИМ РЕАЛНО ДОХОДИТЕ ВИ, КАТО ВИ ОСИГУРИМ УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ОПРОСТЕН РЕЖИМ НА ОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ, ВМЕСТО НА ПРИХОДИТЕ И ТРАНСФОРМИРАНА В ПОСОКА ОТ „АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ“ В „АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ“ АДМИНИСТРАЦИЯ, ЧИЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ И РАЗЯСНЯВА НУЖНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, ДА ВИ ПОДПОМАГА В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ И ДА ВИ ОСИГУРЯВА НУЖНИТЕ ВИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО!

[1] В началото на миналия век великия руски учен, нобеловият лауреат Иля Мечников събрал сведения за 36 страни и установил, че най-много столетници има в България. Причина за това дълголетие се оказала специфичната българска бактерия Лактобациликус булгарикус, която се развива в българските млечни продукти.

[2] НССЗ – Национална служба за съвети в земеделието, в перспектива АСЗ – Агенция за Съвети в земеделието

Автор: Българско Международно Движение
(Експертен Съвет – Аграрно Планиране)

Матиалът е бубликуван в говедобъд.ею и ovce-kozi.com.

 

Leave a Reply